DOŚWIADCZENIE

ANNA KANIECKA, ADWOKAT, KANCELARIA, DĘBICA, DOŚWIADCZENIE

Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim w systemie dziennym. Pracę magisterską na temat praw cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej napisałam pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Stanisława Sagana.
W latach 2012 – 2014 uczestniczyłam w Prawniczych Warsztatach Naukowych prowadzonych przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Odział w Rzeszowie. Jestem autorem publikacji naukowej pod tytułem „Skuteczność procedury w zakresie egzekucji środków o charakterze niepieniężnym”.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ramach praktyk w sądach, prokuraturach oraz kancelariach adwokackich i komorniczych.

 

Podczas wieloletniej pracy w kancelariach adwokackich, zdobywałam umiejętności niezbędne w pracy adwokata.

Przygotowywałam pisma procesowe, analizowałam umowy, a przede wszystkim reprezentowałam klientów Kancelarii w sporach przed sądami powszechnymi oraz organami postępowania egzekucyjnego.

Świadczyłam również usługi doradztwa prawnego dla spółek prawa handlowego.Posiadam szerokie doświadczenie w sprawach karnych, cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych oraz odszkodowawczych. Mam także doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach z zakresu prawa pracy oraz w sprawach administracyjnych i gospodarczych.
Od 2012 roku współpracuję w Kancelarią Prawną DKB z Warszawy, udzielając porad cudzoziemcom oraz podejmując konkretne działania w zakresie legalizacji pobytu, między innymi poprzez pomoc w uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie w Polsce, czy zezwolenia na pracę.

Jestem członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.
Posługuję się językiem angielskim i rosyjskim.

ANNA KANIECKA, ADWOKAT, KANCELARIA, DĘBICA, DOŚWIADCZENIE