CUDZOZIEMCY

Kancelaria Adwokata Anny Kanieckiej – Burdziel oferuje wszechstronną pomoc prawną Cudzoziemcom.

Oferta kancelarii dotyczy w szczególności legalizacji pobytu Cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej i ich zatrudnienia, a także ubieganie się o wszelkie zgody, zezwolenia i pozwolenia wynikające z przepisów prawa administracyjnego.
Pomoc prawna dotyczy spraw, związanych z uzyskiwaniem dla Cudzoziemców: wiz, kart czasowego pobytu, kart stałego pobytu, kart długoterminowego rezydenta Unii Europejskiej, jak również pozwoleń na pracę wraz z wymaganą dokumentacją.

Oferta obejmuje:
  • pomoc przy zdobyciu wiz i zaproszeń;
  • pomoc przy legalizacji pobytu;
  • pomoc przy sprawach związanych z zatrudnieniem;
  • pomoc przy zdobywaniu wszelkich innych zezwoleń niezbędnych dla cudzoziemców;
  • doradztwo prawne związane z zakupem nieruchomości przez cudzoziemców;
  • bezpośrednią reprezentację Klienta w sądach i innych organach władzy państwowej;
  • inne usługi.

ANNA KANIECKA, ADWOKAT, KANCELARIA, DĘBICA, CUDZOZIEMCY
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane w powyższymi zagadnieniami, przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty, składa je w odpowiednich urzędach oraz reprezentuje klienta w postępowaniach administracyjnych.
Rekomenduję Państwu także usługi Kancelarii Prawnej DKB w Warszawie, która posiada szeroką ofertę w zakresie rejestracji spółek prawa handlowego. Usługi takie świadczy także dla Cudzoziemców, którzy po zarejestrowaniu spółki z o.o. jako członkowie Zarządu mogą uzyskać zezwolenia na pracę typu B i tym samym wystąpić o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie RP.

Polecam stronę Kancelarii Prawnej DKB w Warszawie:  www.kancelariadkb.pl